Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten

Helsetjenesten i skolen er et lovpålagt kommunalt lavterskel tilbud.

Helsesykepleier har taushetsplikt, så lenge det ikke er fare for liv og helse.

Mål for skolehelsetjenesten:

Faste oppgaver for helsesøster i skolehelsetjenesten:

1. klasse

Skolestartundersøkelse både hos helsesøster og lege. Alle får tilbud, og dette gjennomføres på høsten etter skolestart. Helsestund i klassen hvor helsesøster og lege har forskjellige stasjoner med elevene hvor ulike temaer blir snakket om.

2. klasse

Vaksine mot Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste. Her ønsker vi at foresatte følger eleven til vaksineringen.

3. klasse

Psykologisk førstehjelp undervisning i klassen der vi snakker om følelser, og hvordan eleven selv kan lære å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter. Vi snakker om de røde/onde og ødeleggende tankene, og de grønne/gode hjelpsomme tankene. Elever på 3 trinn får tilbud om måling av vekt og lengde.

5.klasse

Undervisning om pubertet, hygiene og egenomsorg. Vi deler klassen i jente og guttegrupper. Elevene får også med seg et hefte hjem “Hva skjer” som tar opp de temaene vi har snakket om.

6. klasse

MMR-vaksine(Meslinger, kusma, røde hunder)

7. klasse

HPV-vaksine, alle jenter og gutter får tilbud om vaksine som forebygger livmorhals/anus og peniskreft. Undervisning i forhold til kropp, sette egne grenser, holdninger, vennskap og sosiale medier. En forberedelse til overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

Vi ønsker et godt samarbeid mellom skole og hjem. Det er viktig at skolen, skolehelsetjenesten får beskjed hvis det er noe som gjør skolehverdagen tung eller vanskelig for eleven, slik at de kan bli møtt og tatt vare på en best mulig måte.

Helsesykepleier på Frydenlund barneskole er:

Kristel Jakobsen, e-post: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no

Tilstede på skolen alle dager utenom fredager.

Vi kan kontaktes på telefon:  99 41 10 98.

Nyttige tips om hvordan du og barnet ditt kan få det bedre sammen

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Her kan du lese om nyttige tips for foreldre, hva som kjennetegner barn med atferdsproblemer, og hvordan dette kan møtes gjennom de offentlige tilbudene behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO) og forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR).

Du kan også lese om andre foreldres erfaringer med å motta denne typen hjelp, og finne ut hvor nærmeste tilbud er for din familie.


En BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) er en poliklinikk, et slags kontor, der barn og ungdom under 18 år får hjelp med psykiske vansker. Det kan være vanskelige tanker, kanskje er du veldig sint eller veldig lei deg, du greier ikke å konsentrere deg eller du har vansker med å spise og sove.