Skolefritidsordning

Velkommen til Frydenlund SFO

Frydenlund SFO har fokus på at barna opplever omsorg, trygghet, utvikling og mestring. I SFO-hverdagen legges det til rette for aktiviteter som omfatter fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, lek, sosial læring og måltider.

SFO bruker skolens arealer, skolegården og nærmiljøet i lek og aktiviteter

Nyttige lenker


Aktuelt

Informasjon om oppstart på SFO for skoleåret 2019-2020

Torsdag 02 juli 2020

Velkommen til oppstart 3 august på Frydenlund SFO. Åpningstid er kl 0700 - 1615.

Personalet ser frem til å treffe barn og foreldre.

For å skape et trygt og godt miljø for barna på SFO er det nødvendig med et godt samarbeid med dere foreldre. Gi oss tilbakemeldinger på områder vi kan forbedre oss på og positiv tilbakemelding når dere har gode opplevelser hos oss.

I bringe og hentesituasjon er det positivt med god dialog mellom personal og foreldre samtidig som personalet har fokus på de barna som er i aktivitet og lek.

 • Alle med SFO-plass har SFO på det røde bygget, 1 etasje.

 • Fra kl 0700 - 0745 er det SFO trinnvis på rom nr 5 som er SFO-basen for 1 trinnet og tilstøtende klasserom.

 • Fra kl 0745 åpnes SFO-basen for 2-3 trinnet, rom nr 1.

 • 2-3 trinnet avslutter dagen på 1 trinns-basen når antallet barn blir lavere mot stengetid.

 • 1 trinnet bruker inngangen mot det gule bygget.

 • 2-3 trinnet bruker inngangen mot det grønne bygget.

Les mer om oppstarten her.


Halvårsplan Frydenlund SFO 2020

Torsdag 02 juli 2020Miljøet på Frydenlund SFO

Det som kjennetegner et godt læringsmiljø i skolen, gjelder også for arbeidet på Frydenlund SFO.

Viktige elementer for å skape et godt utviklingsmiljø er:

   • Gode og støttende relasjoner mellom barn og voksne.

   • Voksne som er flinke til å gi positive tilbakemeldinger, rose og oppmuntre.

   • Klare regler og rutiner.

   • Godt tilsyn.

   • Klok håndtering når barn utfordrer.

   • Tett kontakt med hjemmet.


Dagens gang på Frydenlund SFO

Kopi2 av dagensgang på Frydenlund SFO