Skolefritidsordning

Velkommen til Frydenlund SFO

Frydenlund SFO har fokus på at barna opplever omsorg, trygghet, utvikling og mestring. I SFO-hverdagen legges det til rette for aktiviteter som omfatter fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, lek, sosial læring og måltider.

SFO bruker skolens arealer, skolegården og nærmiljøet i lek og aktiviteter

Nyttige lenker


Aktuelt

Velkommen til oppstart mandag 2 august 2022 på Frydenlund SFO.


Personalet ser frem til å treffe barn og foreldre!


Vi tar imot barn på 1 trinn kl 0800 og barn på 2 - 4 trinn er velkommen fra kl 0700.


Det sendes informasjon om oppstart på sfo i visma til foresatte.


SFO holder stengt 19 og 20 august pga planleggingsdag


Fra 23 august har SFO vanlig åpningstid før og etter undervisning.


Hilsen

Elaine Iversen

Leder SFOHalvårsplan og dagsrytme Frydenlund SFO 2022

Mandag 01 august 2022

I vedlegget finner du halvårsplanen og dagsrytmen til SFO Frydenlund for skoleåret 2021-2022.Miljøet på Frydenlund SFO

Det som kjennetegner et godt læringsmiljø i skolen, gjelder også for arbeidet på Frydenlund SFO.

Viktige elementer for å skape et godt utviklingsmiljø er:

   • Gode og støttende relasjoner mellom barn og voksne.

   • Voksne som er flinke til å gi positive tilbakemeldinger, rose og oppmuntre.

   • Klare regler og rutiner.

   • Godt tilsyn.

   • Klok håndtering når barn utfordrer.

   • Tett kontakt med hjemmet.