Skolefritidsordning

Velkommen til Frydenlund SFO

Frydenlund SFO har fokus på at barna opplever omsorg, trygghet, utvikling og mestring. I SFO-hverdagen legges det til rette for aktiviteter som omfatter fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, lek, sosial læring og måltider.

SFO bruker skolens arealer, skolegården og nærmiljøet i lek og aktiviteter

Nyttige lenker


Aktuelt
Miljøet på Frydenlund SFO

Det som kjennetegner et godt læringsmiljø i skolen, gjelder også for arbeidet på Frydenlund SFO.

Viktige elementer for å skape et godt utviklingsmiljø er:

   • Gode og støttende relasjoner mellom barn og voksne.
   • Voksne som er flinke til å gi positive tilbakemeldinger, rose og oppmuntre.
   • Klare regler og rutiner.
   • Godt tilsyn.
   • Klok håndtering når barn utfordrer.
   • Tett kontakt med hjemmet.
Kopi2 av dagensgang på Frydenlund SFO
Kopi av Halvårsplan Frydenlund SFO