Skolefritidsordning

Velkommen til Frydenlund SFO

Frydenlund SFO har fokus på at barna opplever omsorg, trygghet, utvikling og mestring. I SFO-hverdagen legges det til rette for aktiviteter som omfatter fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, lek, sosial læring og måltider.

SFO bruker skolens arealer, skolegården og nærmiljøet i lek og aktiviteter

Nyttige lenker


Aktuelt

Velkommen til oppstart mandag 2 august 2021 på Frydenlund SFO.


Personalet ser frem til å treffe barn og foreldre!


Åpningstid 2 august er kl 0730 - 1615. Barn på 2 - 4 trinn er velkommen fra kl 0730.


Vi tar imot barn på 1 trinn i to grupper, kl 0830 og kl 0945 mandag 2 august.


Det sendes beskjed i visma hvilket klokkeslett som gjelder for det enkelte barn på 1 trinn.

En foresatt er velkommen inn med barnet, møt opp utenfor trapp på “rødskolen” som vender mot sandkassen og “gulskolen”.

Samtidig som 1 trinnet har lek og aktivitet i stasjoner med personalet er det informasjonsmøte med foreldre på rom nr 4 med SFO-leder.


Åpningstid fra tirsdag 3 august er kl 0700 - 1615.

Vi oppfordrer at barna som benytter SFO i perioden 3 - 18 august kommer innen kl 0900.


SFO holder stengt 19 og 20 august pga planleggingsdag


Fra 23 august har SFO vanlig åpningstid før og etter undervisning.

Ytterligere informasjon om oppstarten kan du lese her.


Hilsen

Elaine Iversen

Leder SFOHalvårsplan og dagsrytme Frydenlund SFO 2021

Onsdag 30 juni 2021

I vedlegget finner du halvårsplanen og dagsrytmen til SFO Frydenlund for skoleåret 2021-2022.Miljøet på Frydenlund SFO

Det som kjennetegner et godt læringsmiljø i skolen, gjelder også for arbeidet på Frydenlund SFO.

Viktige elementer for å skape et godt utviklingsmiljø er:

   • Gode og støttende relasjoner mellom barn og voksne.

   • Voksne som er flinke til å gi positive tilbakemeldinger, rose og oppmuntre.

   • Klare regler og rutiner.

   • Godt tilsyn.

   • Klok håndtering når barn utfordrer.

   • Tett kontakt med hjemmet.