Skolefritidsordning

Velkommen til Frydenlund SFO 

Frydenlund SFO har fokus på at barna opplever omsorg, trygghet, utvikling og mestring. I SFO-hverdagen legges det til rette for aktiviteter som omfatter fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter, lek, sosial læring og måltider.

SFO bruker skolens arealer, skolegården og nærmiljøet i lek og aktiviteter

Nyttige lenker


Aktuelt

Ny forskrift om Skolefritidsordningen (SFO)

Tirsdag 07 november 2023

Den nye FORSKRIFT OM SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) FOR NARVIK KOMMUNE ble vedtatt i kommunestyret 5.oktober 2023. Denne er gjeldende fom 01.01.24.

Forskriften publiseres på kommunens hjemmeside. 


Gjør oppmerksom på at det er endel endringer i forhold til dagens forskrift.

__


Vennlig hilsen

Heidi Liljebakk

Rådgiver Oppvekst


Tlf: 481 46 361  

Postadresse: Postboks 64, 8501 Narvik

Hjemmeside: www.narvik.kommune.no, postmottak: postmottak@narvik.kommune.no


Velkommen til oppstart mandag 2 august 2022 på Frydenlund SFO. 


Personalet ser frem til å treffe barn og foreldre!


Vi tar imot barn på 1 trinn kl 0800 og barn på 2 - 4 trinn er velkommen fra kl 0700.


Det sendes informasjon om oppstart på sfo i visma til foresatte. 


SFO holder stengt 19 og 20 august pga planleggingsdag


Fra 23 august har SFO vanlig åpningstid før og etter undervisning. 


Hilsen 

Elaine Iversen

Leder SFO


Halvårsplan og dagsrytme Frydenlund SFO

Mandag  01 august 2023

I vedlegget finner du halvårsplanen og dagsrytmen til SFO Frydenlund for skoleåret 2021-2022.


Miljøet på Frydenlund SFO

Det som kjennetegner et godt læringsmiljø i skolen, gjelder også for arbeidet på Frydenlund SFO.

Viktige elementer for å skape et godt utviklingsmiljø er: