FAU - Foreldreutvalget

Foreldreutvalget (FAU)


Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal bidra til en trygg og god skole for alle. Her får du vite mer om oppgaven og hvordan du kan jobbe dersom du tar verv i FAU.

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette ansvaret hviler på både deg som forelder og skolen. Dere er hverandres viktigste medspillere i jobben med å sørge for at barna har det bra, lærer og utvikler seg. Godt samarbeid handler først og fremst om å følge opp hver enkelt elev gjennom utviklingssamtaler, konferansetimer og dialog i hverdagen.

Samtidig er det viktig å jobbe for et godt skolemiljø generelt. Barna lever i et skolesamfunn og er en del av et sosialt fellesskap. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolens. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Her kan du lese mer om FAU. 

FAU styret for skoleåret 2023-2024

SU: Catherine S. Pettersen


Oversikt over klassekontakter og Fau medlemmer i de forskjellige klassene.

Klassekontakt og Fau- representanter 2023.odt.pdf

Referater 2023-2024

REFERAT FAU 21.11.2023.pdf

Arkiv referater

FAU Referat 04052022.pdf
Referat fra FAU møte 09.12.21.pdf
Referat 05012022 FAU.docx
Referat 03.11.20.pdf
FAU 2020.pdf