A r k i v       n y h e t e r 

Arkiv nyheter

Båtprosjekt i 3B

Torsdag 11 juni 2020

Klasse 3B har i vår hatt et båtprosjekt. Vi har vært på sløyden og saget, pusset og spikret og fått ferdig fine båter. Vi har også malt båtene og laget fine seil. Denne uken på uteskoledagen gikk vi til Elvedalen i Taraldsvik hvor vi "sjøsatte" båtene våre i elven der. Elevene var storfornøyd. Det var et nydelig vær og etterpå gikk vi til fjæra i Vassvik og hadde matpause.

Her kan dere se flere bilder fra "sjøsettingen".

Hilsen Klasse 3B

Besøksdag for høstens 1. klassinger

Tirsdag 9 juni 2020

På grunn av corona-situasjonen har vi bestemt oss for å gjennomføre en begrenset besøksdag på skolen for neste års førsteklasseelever. Det betyr at eleven sammen med en foreldre inviteres til skole, torsdag 11. juni. 

Gruppene møter som følger:

Første gruppe med etternavn fra A til L (til og med Larsen) klokken 1700-1730.

Andre gruppe med etternavn fra L til Å møter klokken 1745-1815.

Frammøte i skolegården der dere blir møtt av to lærere som tar dere med på en omvisning i klasserom og sfo-basen. Det blir også gitt en kort informasjon. Varighet ca. 30 minutter.  

De av dere som ikke har mottatt melding via Visma Flyt Skole eller på E-post må kontakte skolen og melde inn sine e-post adresser.

Velkommen!

Hilsen Stein Roar Jakobsen, rektor

Sommerles 

Tirsdag 02 juni 2020

Sommerles er en nasjonal digital lesekampanje for 1.- 7. klasse.Håper dere vil hjelpe oss med å spre informasjon om sommerles.

Les i ferien!

Flyer (Bokmål).pdf

Informasjon om endringer i skolen etter justering av smittevernreglene

Torsdag 28 mai 2020

I forbindelse med regjeringens pressemelding 27. mai justeres nå smittevernreglene i skolen ned fra dagens situasjon. Det gjelder fra tirsdag 2. juni. Det betyr at alle eleven skal tilbake i sine opprinnelige klasser, og følge timeplaner som gjaldt før skolen stengte i forbindelse med koronasituasjonen.

Fortsatt gjelder følgende hygienetiltak:

1) Ingen syke skal møte på skolen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:


Lærerne sender hjem ukeplaner med nærmere informasjon om skoleuken.

Alle elever ved Frydenlund skole permitteres fra klokken 12.00 fredag 29.05. SFO åpner i den forbindelse klokken 12.00


Med vennlig hilsen

Frydenlund skole 

Kommunen informerer

Mandag 1 Juni 2020

Regjeringen publiserte i dag nye smittevernveiledere for barnehager og skoler. De nye veilederne gir skoler og barnehager konkrete råd for langsiktig planlegging av driften knyttet til koronapandemien. Det innføres nivåinndeling av smitteverntiltak, i tillegg gis det forbedrede råd for skånsom håndvask og råd om tilvenning i barnehagen.

Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er helsemyndigheten som avgjør hvilket nivå barnehagene og skolene skal ha, ikke den enkelte enhet.

Trafikklysmodell

Grønt nivå kjennetegnes ved av barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Tidspunkt for overgang til gult nivå

Helt siden 13. mars har barnehagene og skolene driftet etter rødt nivå. Smittesituasjonen i Narvik per i dag, gjør at barnehagene og skolene kan nedjustere til gult nivå fra og med 2. juni.

Barnehagene og skolene har fortsatt omfattende tiltak for å redusere smitte, og for at vi skal sikre en fortsatt god åpning, kan barnehagene og skolene bruke neste uke til å forberede seg til drift på gult nivå.

Det er viktig at dere forholder dere til informasjonen som blir gitt fra deres barnehage og skole.

Eventuell endring av nivå

De nye signalene fra regjeringen legger opp til at vi skal kunne nærme oss normal drift i barnehage og skoler ut fra den lokale smittesituasjonen vi til enhver tid står i. Barnehagene og skolene jobber nå med langsiktig planlegging, og er klare for å kunne endre til andre nivåer dersom smittesituasjonen endrer seg.

Aktuelle lenker for mer informasjon

Nye veiledere barnehage og skoler - udir.no:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Spørsmål og svar om smittevernveilederne for barnehage og skole - regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-svar-om-smittevernveilederen-for-skolen/id2698239/

Pressemelding - regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager-og-skoler-kan-lette-pa-smitteverntiltak/id2704130/

Nivåinndeling av smitteverntiltak - udir.no:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Informasjon til foreldre med barn i skolen, flere språk - udir.no:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/

Veileder for ansatte om smittevern i skolen, - udir.no:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Veileder smittevern i offentlig transport, regjeringen.no:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19


Kontaktpersoner

De fleste spørsmål om skole kan besvares av din barnehage/skole

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, smitte og karantene, ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no.

Fastlege eller behandlende lege må tas kontakt med dersom dere har behov for råd i vurderingen om barnet ditt skal i skole.


Med vennlig hilsen

Randi Randal

Kommunalsjef oppvekst, Narvik kommune


Forskerfabrikkens sommerlab er 

nå åpen for påmelding

Onsdag 6 mai 2020

Hvor og når: Newtonrommet, Parkhallen Narvik, nedenfor Torvet i Kongens gate

Uke 26 (22.–26. juni) Mandag til fredag kl. 09–15

Påmeldingen fra 22. april kl. 09.00

Pris: 1695,-

Mer informasjon og påmelding: Telefon: 22 15 54 00 SommerlabForskerfabrikkens sommerskole.pdf

Viktig informasjon angående åpning av skolen mandag 27 april!

Fredag 24 april 2020

Nå nærmer deg seg skolestart for elevene på 1-4 trinn. Alle lærerne, fagarbeiderne og administrasjonen gleder seg til å treffe barna igjen etter en periode med digital skole. 

Du kan lese mer i dokumentet som du ser til høyre eller gå til denne lenken: 

Informasjons - Oppstart Frydenlund skole mandag 27 april.

Hilsen 

Stein Roar Jakobsen

Rektor

Informasjonsskriv vedr oppstart 27.04.20.pdf

Åpning av skolen mandag 27 april

Onsdag 22 april 2020

I går kom regjeringen med en veileder om smittevern i skolen. Veilederen har svært konkrete råd og gir støtte til skolene under koronavirusutbruddet. Du finner lenke til veilederen og annet informasjonsmateriell nederst i denne e-posten.

Alle skolene og de ansatte jobber nå hardt for at det skal være trygt å komme tilbake til skolen. Alle de ansatte får opplæring i smittevern, og de jobber med hvordan hverdagen skal organiseres når vi nå skal åpne opp igjen.

Skolene åpner for 1.-4. trinn mandag 27. april. Noen foresatte har allerede fått melding fra sin skole om oppstart, andre har ikke det. Alle kommer til å få beskjed fra sin skole om hvordan oppstarten vil foregå. Det er viktig at dere forholder dere til informasjonen som blir gitt fra din skole.

Skolene i Narvik er ulike, både i antall barn, antall ansatte og hvordan skolen fysisk er bygd med antall rom og store eller små uteområder. Det betyr at organiseringen av åpningen vil være ulik fra skole til skole. Åpningstidene i den enkelte SFO vil også kunne variere. Det handler både om hvor mange ansatte som kan jobbe, og at noen skolefritidsordninger fortsatt må gi tilbud om plass til barn utenfor vanlig åpningstid fordi foreldrene deres har samfunnskritiske oppgaver.

Dere kan være helt trygge på at vi tar smittevern og sikkerheten til barna og de ansatte på alvor. Vi har forberedt oss på åpning gjennom hele stengeperioden. Vi samarbeider tett med kriseledelsen i kommunen, koronakontoret, smittevernoverlegen og sentrale myndigheter. Vi vil fortsette med å følge situasjonen nøye, og vi er forberedt på at situasjonen kan endre seg. Da vil dere bli kontaktet.

Barn det må tas spesielle hensyn til

Det vil kunne være barn som ikke skal på skolen når den åpner. Dette gjelder i noen tilfeller hvor barnet har hatt eller har alvorlig sykdom. I veilederen vil dere finne liste over sykdommer og diagnoser, og lenke til ytterligere informasjon fra Norsk barnelegeforening. I veilederen finnes også en liste over hvilke kroniske sykdommer som ikke er grunnlag for å holde barnet hjemme.

Aktuelle lenker for mer informasjon:

Informasjon til foreldre med barn i skolen - udir.no:

(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/)

Informasjon til foreldre på flere språk (blant annet polsk, arabisk, somali, med flere)

(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/)

Film til barn og til voksne - udir.no:

(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/)

Veileder i smittevern for barneskoler - udir.no:

(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/)

Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole - udir.no:

(https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/)

Spørsmål og svar om gradvis gjenåpning av barnehage og skole - regjeringen.no:

(https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-svar-om-gradvis-gjenapning-av-barnehager-og-skoler/id2697382/)

Kontaktpersoner

De fleste spørsmål om skole og SFO kan besvares av rektor på din skole.

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, smitte og karantene, ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no.

Fastlege eller behandlende lege må tas kontakt med dersom dere har behov for råd i vurderingen om barnet ditt skal på skolen.


Randi Randal

Kommunalsjef oppvekst

Narvik kommune

Åpning av skolen fra 27 april

Onsdag 08 april 2020

Regjeringen kom i dag med ny informasjon om stengevedtak i skoler på grunn av koronavirus. Utviklingen av koronavirus er under kontroll og vi kan gradvis åpne opp barnehager og skoler igjen.

Skolene åpner SFO og 1. til 4. trinn fra mandag 27. april. Det forutsettes at det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Skolene vil i tiden framover jobbe med å forberede åpningen. Som foresatte skal dere være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte, og dere vil få mer informasjon om hvordan prosessen skal foregå. Regjeringen vil også komme med tydelige råd og anbefalinger til skolene, slik at vi sikrer en trygg og forsvarlig åpning.

Informasjon fra regjeringen

Dere finner den siste pressemeldingen fra regjeringen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/.

De fleste spørsmål kan besvares av rektor ved din skole. 

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, smitte og karantene, ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no.

Med vennlig hilsen

Randi Randal

Kommunalsjef oppvekst 

Oppsummering av spørreundersøkelsen om hjemmeskole

Fredag 27 mars 2020

I vedlagte dokument finner du nå en oppsummering av spørreundersøkelsen om hjemmeskole som ble gjennomført ved Frydenlund skole i uke 12.

Oppsummering spørreundersøkelse “Hjemmeskole-Frydenlund skole” uke 12.pdf

Kommunen informerer

Torsdag 26 mars 2020

Regjeringen har besluttet å videreføre stengingen av barnehager og skoler til over påske, til og med 13. april. Det vil komme ny informasjon 8. april.

Tilbud om plass til utsatte barn og foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner

Hensikten med stengte skoler er å forhindre smitte og spredning av koronavirus. Det er likevel slik at noen har behov for å kunne gå i skole/ SFO. Dette gjelder i all hovedsak barn med foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner og barn som har særlige behov. Dersom du har spørsmål om behov for å gå i skole/SFO må du ta kontakt med rektor på din skole.

Skoleelevers psykiske helse

Mange barn er opptatte av viruset, og lurer på om de vil bli syke og hvor farlig det er. Nederst i denne e-posten finner du en lenke til Helsedirektoratet. Der finner du tips om hvordan du som voksen kan svare på spørsmål fra barn.

Personalet i skolen har kunnskap om hvordan man møter barn og følelser. Dersom du har behov for veiledning eller råd om hvordan du skal møte barnet og reaksjonene, kan du ta kontakt med kontaktlærer.

Dersom du har spørsmål knyttet til korona, smitte og karantene, ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no.


Gode råd og ressurser:

Hvem kan barn snakke med om koronavirus - råd fra Barneombudet:

https://barneombudet.no/2020/03/16/hvem-kan-du-snakke-med-om-koronavirus/

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus - fra Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-a-snakke-med-barn-og-unge-om-koronavirus-covid-19

Oppdatert informasjon om korona i Narvik kommune:

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/

Råd og tips til barn og familier:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronautbruddet-rad-og-tips-til-barn-og-familier/id2694246/


Med vennlig hilsen 

Randi Randal

Kommunalsjef for Oppvekst

Rektor informer

Tirsdag 24 mars 2020

Skolens tidligere avtalte møter med foresatte i elevsaker er utsatt på ubestemt tid .

Vi tar kontakt for ny avtale når skolen er i normal drift igjen. 


Stein Roar Jakobsen

Rektor

Helsesykepleier er på jobb

Mandag 23 mars 2020

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med!

Selv om skolen nå er stengt, kan du fortsatt få tak i helsesykepleier. 

Hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt på telefon eller e-post:

Helsesykepleier Kristel Jakobsen                       Telefon: 99 41 10 98                    E-post: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no

Gladnyhet - Chromebooks til småtrinnet

Fredag 20 mars 2020

Henting av chromebooks

På førstkommende mandag kan chromebooks hentes  etter følgende oppsett: 

3A: 08.30-09.00

 3B: 09.00-09.30

2C: 09.30-10.00

2B: 14.00-14.30

2A: 14.30-15.00 

Utdeling finner sted på modulbygget 1. etg. inngang mot gul-skolen.

Dersom du er i karantene så åpner vi for at andre kan kvittere og hente. Husk å ta med egen penn for å begrense smittefare. Dersom ditt barn ikke husker brukernavn og passord så kontakter du kontaktlæreren. Disse vil hjelpe etter hvert som kapasiteten strekker til. 

Utdanningsdirektoratet informer om standpunkt og fravær

Fredag 20 mars 2020

Standpunkt

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For at alle elever skal få standpunkt, er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk.

Les mer om standpunktkarakter og eksamen

Føring av fravær

Vi har fått en rekke spørsmål angående føring av fravær. Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole. Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen.

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Vi har en egen side der vi samler relevant informasjon for barnehager og skoler: https://www.udir.no/korona

Vi oppdaterer nettsiden fortløpende. 

Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss. 

Vennlig hilsen  

Utdanningsdirektoratet  


Rektor informerer.

Torsdag 19 mars 2020

Informasjon fra skolen.

Hei, alle sammen. 

Håper det går bra med dere og deres barn!

Vil informere om følgende: Vår helsesykepleier Kristel Jakobsen er tilbake i arbeid og hun kan nås på telefon 99411098. Viser også til informasjon som ligger på skolens hjemmeside der det er flere helsesykepleiere som kan kontaktes dersom dere har bekymringer dere ønsker å ta opp med helsesykepleiere. 

Skolen tar nå et stort seg i å utvikle og forbedre nye former for undervisning. Mye går bra, men vi erfarer også at vi har et stort rom for forbedringer. Dette gjelder spesielt på trinnene 1-4, og etter det jeg kjenner til vil vi til uka begynne å rulle ut chromebooks til elevene. I første omgang 2.-4. klasse. Dere vil få nærmere informasjon om hvordan vi organiserer dette arbeidet.

 I lys av dette vil skolen sende ut et kort spørreskjema i løpet av dagen der vi ber om tilbakemeldinger på uka som nå går mot slutten. Jeg håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen i og med at vi leter etter forbedringspunkter. 

Skolen er bemannet med ansatte som i all hovedsak utfører sitt arbeid fra hjemmekontor. En av oss i ledelsen vil enn så lenge utføre vårt arbeid med skolen som arbeidssted. For å skjerme elever og ansatte på sfo har vi innført streng adgangskontroll, og besøkende må ringe oppslått telefonnummer for å få kontakt med oss.

Det er gledelig å se at mange av dere har oppdatert kontaktinformasjon i visma.flyt.skole. Flott!!! Foresatte må merke seg at vi ikke kan dele ut chromebooks før foreldrene har godkjent databrukeravtalen som ligger inne i visma. Det er viktig at alle sjekker!!

 Jeg kan kontaktes både på e-post, melding i visma.flyt.skole eller på telefon 99519058 dersom det er noe dere vil ta opp med meg. Jeg ønsker dere alle en flott dag videre. 

Mvh Stein R. Jakobsen, telefon: 99 51 90 58

Utdanningsdirektoratet informerer.

Onsdag 18 mars 2020

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

udir.no finner du en egen side der vi samler relevant informasjon for barnehager og skoler: https://www.udir.no/korona

Vi har lagt ut informasjon om: 

Vi har også  samlet noen råd til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen hjemme. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/rad-til-hvordan-dere-kan-gjennomfore-opplaringen-hjemme/

 

Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med på siden daglig for å få med alle endringer.

 

Vi deler også aktuell informasjon på Facebook og Twitter.

https://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet/

https://twitter.com/Udir


Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss. 

Vennlig hilsen  

Utdanningsdirektoratet  

Status ved Frydenlund skole,  tirsdag 17 mars

Tirsdag 17 mars 2020

Alle lærere jobber fra hjemmekontor og kan kontaktes på e-post eller Visma Flyt skole mellom klokken 0830 og 1400.

Skolen har åpent for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave. Retningslinjer for dette er satt av Helsedirektoratet. Har du behov for dette må det avtales direkte med rektor ved skolen.

Skolen vil holde dørene låst, og hvis noen trenger å komme inn på skolen må nummeret som står på døren ringes.


SKOLEHELSETJENESTEN I NARVIK KOMMUNE

Tirsdag 17 mars 202

TILTAK I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET

Fra mandag 16.mars setter vi inn ytterligere tiltak for å begrense smittespredning av koronaviruset.

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon.

BARNESKOLE:

Helsesykepleier Line Bergan,       mobil: 994 33 230

Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275

Ballangen og Kjøpsvik:

Helsesykepleier  Mona Uppheim tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:

Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139

Ballangen og Kjøpsvik:

Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.


Informasjon på mer enn 12 språk om koronaviruset.

Tirsdag 17 mars 2020

Les mer her.

Og her.

Status ved Frydenlund skole

Fredag 13 mars 2020

I dag har skolen jobbet med planlegging av undervisningen for de neste 14 dagene. Informasjon om dette vil komme på fortløpende på e-post fra lærerne i løpet av de neste dagene. 

Lærerne arbeider fra hjemmekontorer, og er tilgjengelig på e-post i arbeidstiden. 

Hvis det er noe som haster er rektor Stein Roar Jakobsen tilgjengelig på telefon nummer: 99 51 90 58.


Stengt skole

Torsdag 20 mars 2020

Skolen er stengt fram til 26 mars i første omgang med mulig forlengelse. 

Elevene har rett til å få opplæring, og Frydenlund skole vil komme ut med informasjon om dette så snart det er klart. 

Hvis elevene er syke skal dette meldes i Visma, som normalt. 

Alle barnehager og skoler stenges

Torsdag 12 mars 2020

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.  

Les mer her.

Koronavirus forklart på Arabisk og Dari

Torsdag 12 mars 2020

Les mer her.

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Torsdag 20 mars 2020

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild. Syke barn/elever/lærere bør holde seg hjemme, uansett sykdom, og selv med lette symptomer. Tiltak for å begrense og forsinke smittespredning i skoler og barnehager bør iverksettes. Dersom det er smittespredning i lokalsamfunnet og tiltakene ikke er tilstrekkelig kan det bli aktuelt å vurdere stenging.

Les mer her.

Viktig informasjon om koronavirus

Søndag 08 mars 2020


I samråd med kommuneoverlege og fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju iverksetter Narvik kommune følgende anbefalingen fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen:
Alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
Søndag 8. mars besluttet Fylkesmannen i Nordland etter råd fra Helsedirektoratet å utvide anbefalinger om hvem som skal være i hjemmekarantene.
Hjemmekarantene gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.
I samråd med kommuneoverlege og fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju iverksetter Narvik kommune anbefalingen fra Fylkesmannen. Det betyr at alle ansatte, elever og barn som har vært i smitteområder ikke skal møte på jobb, men holde seg i hjemmekarantene i 2 uker fra ankomst til Norge. Fraværsgrensen for elever er utvidet og vil ikke slå inn i disse tilfellene.
Det er tre grupper vi spesielt henviser til:De som har oppholdt seg i land med utbredt eller vedvarende smittespredning.De som kan ha vært i kontakt med smittede.De som har merket symptomer på koronavirusFolkehelseinstituttets hjemmesider har til enhver tid oppdatert informasjon om koronavirus.
Folkehelseinstituttet har også informasjonstelefon: 815 55 015
Direktelenke til oversikt over områder med spredning av koronavirus.
I Nordland fylke har det den siste uken vært vinterferie for skolene. Det er derfor nærliggende å anta at det er flere personer som kan ha vært på vinterferie i smitteområder, og kan ha blitt smittet av koronavirus. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole/barnehage mandag 9. mars, for å hindre videre smitte.
Hvilke områder som defineres med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde ytterligere land enn i dag vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i land som i dag ikke er på listen, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i hjemmekarantene på et senere tidspunkt.
Hva betyr dette?Dette betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.
Dette omfatter å:Ikke gå på jobb eller skoleUnngå reiserIkke ta offentlig transportUnngå andre steder der man lett kommer nær andreUnngå nær kontakt med andrePå folkehelseinstituttets hjemmesider finner du mer informasjon om hva hjemmekarantene omfatter.
Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.
På www.narvik.kommune.no kan du lese mer om hvordan man tar kontakt med helsevesenet ved mistanke om smitte.  Med vennlig hilsenIris BartholsenEnhetsleder enhet Service/beredskapskoordinatorNarvik Kommune

Barn og digitale medier

Torsdag 27 februar 2020

Vi skal hjelpe til å ruste barn til å bli kompetente mediebrukere. Vi skal beskytte dem mot skadelig innhold, og vi skal gi dem kunnskap og råd. Det er en omfattende oppgave som vi deler med mange andre – først og fremst dere foreldre.

Les mer om anbefalingene til Medietilsynet her.

Nettet er en positiv og viktig del av barn og unges hverdag. Likevel foregår det mobbing og seksuelle overgrep mot barn her som ellers i samfunnet. 

Les om anbefalingene til Redd Barn her.
Programmet i VU for Newtonrommet

Torsdag 27 februar 2020

Stjernehula, som er lokalisert i filmsalen på Narvik vgs, studiested Frydenlund, er åpen for alle klassene. I år er aktivitetene her på Newtonrommet beregnet på 3-4 klasse eller ungdomsskole trinnet. Vi har dessverre ingen aktiviteter for barnehagen på dagtid.

Det er  tre ettermiddagaktiviteter som alle er gratis:

Mandag klokken 15.00-16.30 for 6.-10. klasse: Åpent Newtonrom

Tirsdag klokken 18.00- 19.30 for hele familien: Åpent Newtonrom

Mandag klokken 18.00: Åpent Stjernehule

 Se vedlagt program for mer informasjon.

 Kalenderen er åpen og det er først til mølla som gjelder! For bestilling gå hit.

Les mer her.


Solmarkering

Fredag 14 februar 2020

Endelig kom solen tilbake og onsdagen hadde elevene en solmarkering i skolegården. Solen ble ønsket velkommen av elever og lærere  i skolegården ved å danse BliMedansen mens solen skinte på alle sammen. 

Samenes dag 6 februar - Lihkku beivviin!

Tirsdag 11 februar 2020

Samenes dag ble markert på Frydenlund skole med heising av det samiske flagget i skolegården. Klassene markerte dagen på ulike måter og de fleste i uteskolen. Det ble blant annet laget Biddos (samisk gryte) og det var lassokasting på rein. Her er noen bilder fra klasse 3B sin markering.

Prosjekt dinosaurer 

Tirsdag 04 februar 2020

Klasse 3B har i noen uker jobbet med et prosjekt som hadde som tema jordens historie, utdødde dyr og dinosaurene. Vi har laget en utstilling hvor elevene har laget trær, fjell, elver, dammer, dinosauregg og vulkan. Steiner, trebiter og "trollskjegg" er samlet på uteskolen. Alle de fine dinosaurene har vi fått av noen barn i Skjomen som har donert disse til prosjektet vårt, tusen takk! Vi har også i kunst og håndverk jobbet med fargelære og laget bilder med dinosaurer i solnedgang. Egen bok om selvvalgt dinosaur har også elevene laget.  I engelsk har vi også jobbet med temaet. Til slutt fikk elevene presentere boken sin muntlig for klassen og fortelle om dinosaruen de hadde valgt å lage bok om. 

Muntlig presentasjon av dinosaurboken.

Friluftsskole i vinterferien 

Torsdag 30 januar 2020

Narvik kommune i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd inviterer til Friluftsskole i vinterferien mandag 2. mars til onsdag 4. mars. 

Friluftsskolen er et tilbud for elever i alderen 10 – 13 år (elever i 5.- 7. klasse). Det er ingen deltakeravgift.

Sted: Kobberstadløypa i Narvik.

Les mer om friluftsskolen her.

For påmelding


Lese- og skriveverktøy for elevene i Narvikskolen

Torsdag 30 januar 2020

Tilgang på Appwriter og TxtAnalyser

Alle elever i Narvikskolen har nå tilgang til å bruke AppWriter og TxtAnalyser.

AppWriter er et lese- og skrivestøtteverktøy. TxtAnalyser er et språkverktøy som

kan korrigere elevenes stave- og grammatikkfeil i sanntid. Begge verktøyene kan

brukes av alle elever. Elevene vil få opplæring i verktøyet. 

Les mer om verktøyet her.  Her er kan du gå direkte til hjemmesiden og support.

Skidag for INTK-klassen 

Torsdag 30 januar 2020

Den internasjonale klassen hadde skiskole i januar for både nye elever og elevene som begynte i ifjor. 

Gruppe A fikk gå på ski på Jaklamyra. Elevene var flinke til å renne nedover bakken, men måtte lære seg forskjellige teknikker for å komme opp. Fiskebeinteknikk fikk de flest å lære, selv om det var vanskelig i starten. Denne gruppen kom til Norge i fjor.

Gruppe B måtte lære først å ta på skisko og ski. Så gikk alle flere runder i skolegården og de fikk også prøve seg på å renne ned en liten bakke i skolegården. Det gikk stort sett bra! Se flere bilder her.

DKS forestilling - 9 grader nord

Fredag 17 januar 2020

Neste onsdag den 22 januar skal elevene ved skolen på forestilling i regi av Den kulturelle skolesekken. Under kan dere lese mer hva forestillingen handler om.

Vi kaller musikken vi spiller progressiv, etnisk musikk, sier Dipha Thiruchelvam. Sammen med storesøsteren Mira,og kompisene Jakob Sisselson Hamre og Jakob Sønnesyn danner hun det som blir omtalt som et av bergensbølgens nye stjerneskudd, 9 grader nord.

Musikken byr på en blanding av en rekke ulike sjangre,som baila, flamenco, jazz og karnatisk musikk, men selv beskriver bandet sangene som energiske, mystiske og rytmiske. Eller som Bergens Tidende oppsummerte det: «9 grader nord er ganske enkelt et skikkelig bra band.»

Med bare fire låter ute har de spilt et utall konserter og bergtatt publikum i alle aldre på små og store festivaler og konsertscener rundt omkring i Norge.

9 grader nord for ekvator finner vi byen Jaffna, påøya Sri Lanka, hvor foreldrene til Mira og Dipha kommer fra. Med instrumenter som blant annet bambusfløyte og cajon tar bandet med publikum på en musikalsk reise nærmere instinktene.

les mer

Uteskolematematikk

Tirsdag 14 januar 2020

Like før jul hadde 3B mulitplikasjon som tema i matematikken. På uteskolen hadde vi snøballmultiplikasjon. Elevene skulle på hver gruppe lage  50 snøballer. Deretter skulle de trekke et multiplikasjonsregnestykke for så å vise dette med snøballene. En super måte for elevene å samarbeide på, øve på multplikasjonstabellen og samtidig en fin mulighet for oss lærere å se at elevene har forstått  multplikasjon. I tillegg var oppgaven praktisk og eleven synes den var morsom. Når det ikke er snø kan oppgaven gjøres med kongler. Her er noen bilder fra oppgaven.

Innskriving av 1. klassinger for skoleåret 2020/2021.

Publisert tirsdag 19 november 2019  og 14 januar 2020

Innskriving av elever som er født i 2014 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2020/21

Innskriving er utsatt til januar 2020 da vi venter på kommunesammenslåingen for å få med oss Ballangen skole og Kjøpsvik skole.

Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 13. - 31. januar 2020.

For å benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID.

Søknad om SFO - plass gjøres også på Visma Flyt Skole 

Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Les mer her

Pepperkakebaking hos INTK

Tirsdag 9 desember 2019

Internasjonal klasse har også i år laget pepperkaker. Se flere bilder her.

Juleverkstedene er i gang på skolen

Tirsdag 9 desember 2019

Her noe av det fine som 4. trinn har laget på sitt juleverksted.

Artikkel i avisen Fremover, onsdag 04.12.19 av Gisken Amanda Evensen

Ser ingen grunn til å stenge.

– Vi har hatt mange dager med mye dårligere vær uten at det har vært kaosstemning, men jeg skjønner utmerket godt at kommunen går ut med advarsel, sier rektor Stein Roar Jakobsen ved Frydenlund skole. 


Les mer her.


Skoledagen i dag onsdag 4 desember 2019

Med bakgrunn i at det ikke foreligger anbefalinger om at skolene i kommunen skal holde stengt i dag, kjører Frydenlund skole vanlig onsdagsplan for både skolen og sfo.

Tidligere utsendt informasjon om at dagen i dag slutter kl 12.00 trekkes tilbake.

Dette til orientering!

--

Med vennlig hilsen

Stein Roar Jakobsen

Rektor Frydenlund skole

769 12602

99519058

Skolegudstjenester

Tirsdag 26 november 2019

VEILEDNING  SIST ENDRET: 25.02.2019 UDIR

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

I Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen kapittel 1.2 står det blant annet:

«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.» Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette. 

Denne veilederen belyser rammer og problemstillinger knyttet til å la elevene delta på gudstjenester. Det er skoleeier som avgjør deltakelse på skolegudstjenester.

Les mer her

Last ned som PDF   Skriv ut

Elevundersøkelsen høsten 2019

Tirsdag 19 november 2019

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 49 ved vår skole.

Mer informasjon om elevundersøkelsen finner du her på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Informasjonsskriv til foreldre på bokmål og arabisk finner nedenfor. For flere språk se her.

Informasjonsskriv Elevundersøkelsen høst 2019-bokmål.pdf
Informasjonsskriv elevundersøkelsen høst 2019 -arabisk.pdf

Nye lærerplaner i skolen

Tirsdag 19 november 2019

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna. For de litt eldre forsvinner mange, men ikke alle karakterene i sidemål.

Mandag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) frem de nye læreplanene for grunnskolen og for fellesfagene i videregående skole. De skal tas i bruk fra og med skoleåret 2020/21. Endringene er de største i norsk skole siden 2006.

I de nye læreplanene videreføres dagens fag og timetall, men det innføres tre tverrfaglige temaer:

Temaene skal inngå i fagene der det er naturlig. For eksempel er bærekraftig utvikling lagt inn i norskfaget, og demokrati og medborgerskap er lagt inn i matematikk.

– Mange har ønsket at de tverrfaglige temaene skal få en større plass i skolen. Det har jeg lyttet til, og temaene er tatt inn i flere fag etter høringen, sier Sanner i en pressemelding.

Kritisk tenkning og digitale ferdigheter skal også blir en mer sentral del av hva norske barn skal lære på skolen.

Les mer i Aftenpostens artikkel til høyre og detaljert om lærerplanen i artikkelen fra UDIR.


Pressemelding fra Kunnskapsdepatmentet

259 - 19 PM Nye læreplaner skal gi elevene tid til mer fordypning.pdf

Klassetrivsel

Mandag 04 november 2019

FAKTA om Klassetrivsel – informasjon til foresatte og elever 

 Hva er Klassetrivsel? Klassetrivsel er et digitalt, pedagogisk trivselsverktøy utviklet til å kunne gjennomføre målrettede trivselsundersøkelser og digitale intervju på grunnskoler, videregående skoler og i barnehager. Klassetrivsel har til hensikt å gi læreren, veilederen og pedagogen overblikk over og innsikt i elevenes/barnas eget syn på den aktuelle trivselen og relasjonene. Formålet er, at denne viten brukes i arbeidet med, at alle i klassen eller gruppen har et trykt og godt psykososialt miljø.

Her kan du lese mer om Klassetrivsel.


Faktaark-om-Klassetrivsel-Skolevisjoner-NO.pdf

INTK høstfest (internasjonal klasse)

Tirsdag 15 oktober 2019

INTK hadde høst som tema i uke 40-41. Elever har lært mange nye begreper og høstens kjennetegn.

Tema ble avsluttet med en høstfest. Vi har laget programmet selv, hadde underholdning og god mat fra forskjellige land.

Elever har også lært å lage invitasjoner og hvordan vi kan dekke et festbord. 

Gruppa B var ute og plukket høstblader til pynt, mens gruppa A laget pynt selv.

Her finner dere flere bilder fra høstfesten.

SFO

Tirsdag 30 september 2019

Elevene ved skolens SFO har laget dette flotte bildet. Her har hver elev laget et hjerte  som de har satt sammen til SFO - Mobbing, nei takk! 

Uteskole i klasse 3B

Søndag 15 september 2019

Klasse 3B er godt i gang med uteskole som vi har hver uke. Så langt har vi jobbet med naturfag, kroppsøving og kunst og håndverk. I naturfag har vi jobbet med levende og døde organismer samt nedbrytere. Vi ha funnet mange organsimer og nedbrytere i skogen som vi har skrevet en faktatekst om i etterkant. I kunst og hånverk har vi hatt landart og naturvev, her skapte elvene mange fine kunstverk som dere kan se. I kroppsøving har elvene  lært å spille slåball.  Her er noen bilder fra uteskolen og flere finnes i lenkene under bildene.

Årets BlimE dans fra Frydenlund skole

Søndag 08 september 2019

Årets første uteskole for 5B

Søndag 01 september 2019

Årets første uteskole gikk til gapahuken som heter Granly i Jaklamyraskogen. Den første uteskoledagen ble brukt til testing av spikkeknivene og den nye popcornpanna.  

Høsttur til Tøttadalen

Søndag 01 September 2019

Fredag 23 august dro nesten hele skolen på tur til Tøttadalen. Turen gikk til Førstevannet for 3. og 4. trinn og 5.-7. trinn gikk til Andrevannet. Vi var heldige med været, sol og varmt. Her er noen bilder fra turen, se her. 

Superfin utsikt!

Tøttatoppen bak Andrevannet.

Aksjon mot hodelus på skolen vår

Søndag 01 september 2019

Folkeinstituttet opplyser om lus.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 35 og 36, helgen 31. august og 7. september.

Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss.

I lenken under finner du ytterligere informasjon om kampanjen og du finner også informasjonsmateriell på ulike språk.

Informasjonsmateriell for skoler


Velkommen til nytt skoleår 2019-2020

Onsdag 07 august 2019

Vi starter opp mandag 19 august klokken 08.30 og avslutter skoledagen klokken 11.00. SFO er åpen for de som har SFO-plass.


Tur til Førstevannet

Mandag 17 juni 2019

Mandag 17. juni dro 2a på tur til førstevannet. 

En herlig dag med fantastiske turglade elever som snart er klar for å ta sommerferie.

God sommer!

Hilsen June og Sigrid

3B bygger broer

Mandag 17 juni 2019

I vår har 3B jobbet med et prosjekt i kunst og  håndverk. Elevene fikk i oppdrag å bygge en papirbro. Alle jobbet godt i grupper. Gruppene jobbet sammen og  laget skisser og designet broen. I dette arbeidet lærte elevene å bruke geometri i byggen, de måtte regne ut både vekt og tyngde for å kunne bygge broene stødige. Til slutt presenterte gruppene broene sine for klassen og laget en liten utstilling.

Se flere bilder her

Artikkel i Fremover lørdag 14 juni 2019

Frydenlund skole avsluttet skoleåret med en forrykende festkonsert

Flere måneders intensiv øving resulterte i en fantastisk konsert preget av kreativitet, spille- og sangglede i Narvik Kulturhus torsdag ettermiddag. Elever fra andre-, fjerde-, sjette- og syvende klasse hadde sydd sammen en konsert der den røde tråden var filmmusikk fra de siste tiårene. Her er noen få øyeblikk fanget fra den andre forestillingen.

Se bilder her


Siste skoledag fredag 21 juni 2019

Søndag 09 juni 2019

Elevene skal ha 190 skoledager i løpet av skoleåret. Det betyr av siste skoledag ved Frydenlund skole er fredag 21 juni. Dette har sammenheng med at skolen på grunn av feil i opprinnelig skolerute avsluttet høstsemesteret torsdag 20.12.18 istedet for fredag 21.12.18.  

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Foreldre som har planlagt aktiviteter som innebærer fravær siste skoledag må søke om fri på vanlig måte via meldinger i Visma Flyt appen.

God sommer!

Stein-Roar Jakobsen

Rektor

Artikkel i Fremover

Lærere og elever fra skolene i Narvik danset, sang og lekte i sentrum. Se bildene

07. juni 2019, kl. 15:33

Elever fra åtte skoler i Narvik kommune feiret torsdag at de som de første i Ofoten har nådd målet om å bli sertifisert som helsefremmende. Det resulterte i sang, dans, lek og skattejakt med to tusen kroner i premie til vinneren.

Se flere bilder her

Elever ved Frydenlund skole

Rektor Stein Roar Jakobsen 

Bevis for at Frydenlund skole arbeider helsefremmende.

Klasse 5C på SUP på Førstevannet

Torsdag 06 juni 2019

Klasse 5C har vært på Førstevannet og fått opplæring i bruk av redningsvester. Alle elevene fikk god tid til padle rundt på vannet på padlebrett (SUP - stand up paddleboards). Utstyret er lånt av Ofoten Friluftsråd.  Elevene fikk lære å kle på seg og bruke redningsvester. Dette er et mål i svømmeopplæringen og en morsom måte å nå læringsmålene på. Som dere kan se av bildene hadde klassen en fin dag ute på Førstevannet. 

Anne Judith Akselsen og Kjell Rune Andreassen, lærere.

Her kan du se flere bilder

Velkommen til Frydenlund skole 1. klassinger 2019-2020 

Lørdag 01 juni 2019

Vi vil gjerne invitere deg og dine foreldre/foresatte til et besøk på skolen.

Du er hjertelig velkommen fredag 7 juni , kl 0930 - 1100.

Her kan du lese mer

Hilsen Stein Roar Jakobsen

Rektor

Årets sommeravslutning ved Frydenlund skole

Tirsdag 21 mai 2019

Den årlige tradisjonen med forestilling i Teatersalen med elever fra

Frydenlund Barneskole fortsetter også i år!

Vi vil møte elever fra ulike klassetrinn som har øvd hele skoleåret med nettopp denne dagen som mål – å kunne opptre på en stor scene med foreldre, søsken og annen familie i salen.

Det vil også i år være 2 forestillinger; den første starter kl.16.00 og den andre starter kl.18.00.

Tema i år er Filmens verden.  Billetter selges i døra. 

Invitasjon - les mer

Aktivitetsdag

Torsdag 28 mars 2019

Tirsdag arrangerte skolen en aktivitetsdag hvor hele skolen med unntak av 1. trinn deltok. Det var 3 ulike aktiviteter som elevene kunne velge mellom. Dette var å gå til førstevannet, å gå på langrennsski i Kobberstadløypa og stå på ski i alpinbakken

Vi var kjempeheldig med været som var helt nydelig med strålende solskinn. Både elever og lærere var strålende fornøyd med dagen. 

Her er noen bilder fra dagen, se her

Olweus undersøkelse

Onsdag 27 mars 2019

Frydenlund skole er en Olweus skole og vil gjennomføre en spørreundresøkelse om mobbing, vennskap og trivsel i de kommende uker. Mer informasjon om undersøkelsen finner du her.

Olweusprogrammet_Til_foreldre_foresatte_.pdf

VU Kafé

Torsdag 21 mars 2019

I år har VU kafeen vært arrangert på Narvik menighetshus som ligger like ved skolen. Kafeen ble i år som i fjor arrangert med stor suksess. Det har vært salg av kaffe, saft og kaker. Det er 6. trinn som har hatt ansvar for kafédriften alt fra planlegging og salg. Inntekten fra kafeen går til leirskoleopphold. I tillegg har 4. trinn hatt ansvar for å lage pynt og 5. trinn har stått for pyntingen, til slutt har 6. og 7. trinn hatt ansvar for oppryddingen etter kafeen. Kjempeinnsats av alle elevene!

 Underholdningen som elevene sto for var veldig variert og tilbakemeldinger fra foreldre og andre besøkende var veldig positive.

 Flere bilder kan ses her

Statkraftskirenn i kirkeparken

Onsdag 20 mars 2019

Første mandag i Vinterfestuka ble det tradisjonen tro arrangert skirenn i kirkeparken av Statkraft. Det var Statkraft sto for hele arrangementet hvor 1. til 6. klasse ved skolen vår deltok. Det var opprop av hver enkelt elev ved start, og Statkraft stilte også opp med et eget heiagjeng som tok i mot elevene ved målgang. Deretter ble det servert boller og juice til alle som deltok. Det var et nydelig vær med strålende sol og alle storkoste seg i kirkeparken. Her er noen bilder fra skirennet og ønsker du å se flere bilder kan du se her.

Ordføreren åpnet fotoutstillingen "Narviks historie sett gjennom barns øyne".

Søndag 17 mars 2019

Fotoutstillingen “Narviks historie sett gjennom barns øyne” er ett prosjekt 7. trinn ved Frydenlund skole har jobbet med gjennom skoleåret.

Ordføreren tok seg tid til å komme å åpne utstillingen og det  til tross for at han var midt i et møte som han også skulle tilbake til. Elevene satte stor pris på dette og det viser at Ordføreren bryr seg om byens fremtid!

Elevene har tatt utgangspunkt i en av den eldste historien som har gjort Narvik til by, nemlig jernbanen, og dens virke. Enkelte andre elementer fra historien er også flettet inn, som “Gulskolen”, “Lekende barn”, og også “Trinigon” som pryder torget.

Elevene har først vært rundt i byen og tatt bilder med vanlige pocketkameraer, for så å bruke fotoredigeringsprogram som verktøy for videre arbeid.

Elevene har jobbet med 2 forskjellige redigeringsprogram (fotor.com og pixlr.com) på cromebook, og måtte levere 5 forskjellige bilder, hvorpå vi sammen valgte ut det som til slutt skulle til utstillingen.

Elevene har fått utforske både redigering og manipulering av fotografier, som igjen har gitt mange flotte resultat.

Fotoustillingen i sin helhet kan ses på Museum Nord, Narvik. For de som ikke har anledning til å besøke utstillingen kan flere bilder fra utstillingen ses på her

Vi vil få takke LKAB-akademiet så mye for økonomisk støtte til prosjektet.

Vennligst fra 

7. trinn og Kristin Danielsen

Elever og lærer ved Frydenlund skole.

Vinterfestuka på skolen

14. mars 2019

Det er mye forskjellig som skjer på skolen i Vinterfestuka. Her er litt informasjon om noe av det som skjer:

Mandag 18 mars 

Statkraftskirenn i kirkeparken. Det starter klokken 1000 med første klassetrinn så følger de andre trinnene fortløpende. De som har mulighet må gjerne komme å se på oss.

Tirsdag 19 mars og Onsdag 20 mars

VU Kafee på menighetshuset med underholdning fra klassene. Se link for tidspunktene til de forskjellige klassene.

 Tirsdag 19 mars          Onsdag 20 mars 

Fredag 22 mars

Da arrangerer 7. klassetrinn natursti og kostymeløp i kirkeparken. Det starter opp fra klokken 0915.

Startliste kostymeløp og natursti

De andre dagene har hver enkelt klasse forskjellige ting de skal gjøre og være med på i Vinterfestuken.

Skoleruten 2019-2020

Her finner du link neste års skolerute.

Veving av klasse 3A

Klasse 3A har vevet disse flottet bildene!

Foreldreskriv - brann grønnskolen 2019

17 februar 2019

Til de berørte, se lenken nedefor for informasjon angående brannen på grønnskolen.

Innskriving 1. klasse skoleåret 2019/2020

Tirsdag 12 februar 2019

Årets nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på. Som foresatt må du også logge deg inn i Visma Flyt Skole, som er Narvik kommunes nye skolesystem. Du finner nødvendig informasjon i dokumentene i denne artikkelen.Innskriving av nye 1.klassinger VFS. Narvik kommunes webside.pdf
Innlogging Min Skole app - foresatte.pdf
Søknad om SFO plass - Narvik kommunes webside.pdf

Samenes nasjonaldag

Onsdag 6 februar 2019

Lihkku beivviin! 

På uteskolen i dag har klasse 2B feiret samenes nasjonaldag.  Vi har laget laget det samiske flagget, egen variant av Bidos (samisk kjøttsuppe) og små lavvoer av pinner og filt. Klassen hadde en kjempefin dag ute i flott vintervær.

Forfatterbesøk av Harald M. Stoltenberg

Tirsdag 22.  januar 2019

Denne uken hadde 1-4 trinn besøk av forfatter Harald M. Stoltenberg i regi av "Den kulturelle skolesekken". Han fortalte og viste oss tegninger fra boka «Sverre Skrot og Ingenting». Han var kjempeflink til å fortelle og vi synes boka virket ordentlig spennende. I tillegg lærte han oss å danse Flamenco! Han tok seg god tid til spørsmål fra elevene og han syntes det var mange gode spørsmål.

Vi fikk også boken om Sverre Skrot med en hyggelig autograf. Nå blir det lesing om Sverre Skrot! 

Tusen takk for besøket!

Frydenlund skole

Telefon: 76 91 25 60

E-post: frydenlund.skole@narvik.kommune.no

Besøksadresse: Tårnveien 3, 8516 Narvik


Rektor

Stein Roar Jakobsen

E-post: stein.roar.jakobsen@narvik.kommune.no

Mobil: 99 51 90 58

Stein Roar Jakobsen

Web redaktør 

Kristel Grønvold