Skjema og søknad

Søknad om permisjoner og SFO plass:

Melding om skolebytte ved flytting

Her finner du skjema for utfylling ved skolebytte.

Skjema ved skolebytte

Leie av skolens lokaler

Kontaktperson: Kathrine McAlister, telefon: 91 67 62 30