Foreldreutvalget (FUG)

FAU styret for skoleåret 2018-2019


  • Leder - Ingrid Lian Kleiving
  • Nestleder- Tor Moen
  • Kasserer/sekretær- Jon Sneve Lyngmo
  • Styremedlem- June Berg-Sollund
  • Styremedlem-Sonja Eidstø
  • Styremedlem- Monica Kristiansen


Referater

FAU referat 04.10.18.docx

Oversikt over klassekontakter og Fau medlemmer i de forskjellige klassene.