Foreldreutvalget (FUG)

FAU styret for skoleåret 2020-2021


  • Leder - Ingrid Lian Kleiving

I tillegg er det en FAU representant fra hver klasse. Oppdatert liste over navn kommer snart.


Referater

Referat 03.11.20.docx
FAU 2020.pdf

Oversikt over klassekontakter og Fau medlemmer i de forskjellige klassene.